Kontakt

sídlo spoločnosti: NEYTEX s.r.o, Hlavná 71 , 04001 Košice ( P.O.BOX H-26 )
prevádzka: MEGASEKÁČ ,Textilná 4, 040 12 Košice
tel/fax: +421 55 6747964
gsm: +421 903 627 606
e-mail: neytex@neytex.sk
IČO: 36 579 815
IČ DPH: SK 202 182 1439
DIČ: 202 182 14 39
Číslo účtu: 4001316128/7500 ČSOB Košice
Zapísaná: Obchodný register Okresného Súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 14949/V
Kontrolný dohľad: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice
+421 55 6220 781